– analiză juridică a documentației de atribuire în raport de legislația incidența;

– formulare solicitări de clarificări;

– verificarea documentelor ce constituie oferta Clientului în raport de cerințele documentației de atribuire.

– consultanță juridică privind modalitatea de întocmire a ofertei în raport de cerințele documentației de atribuire și legislația incidența.

– consultanță juridică privind aspecte conexe în legătură cu / rezultând din participarea Clientului la proceduri de achiziție publică ( dreptul muncii, drept fiscal-financiar, drept contractual etc.)

-asistență juridică/ reprezentare și consultanță privind aspecte rezultând din derularea contractelor de achiziție publică încheiate de către Client.

– asistență/reprezentare în față CNSC și/sau instanțe de judecată, ( denumit în continuare Litigiu) incluzând dar fără a se limita la: redactare și susținere contestație, cerere de intervenție, plângere, întâmpinare, s.a.m.d.