Consultanta Licitatii – prin activitatea de consultanta se intelege efectuarea unor servicii necesare pentru realizarea investitiilor incepand de la faza de proiect pana la faza punerii in functiune. Aceste servicii se asigura prin specialisti pe baza de contract. Folosirea specialistilor consultanti pe baza de contract are urmatoarele avantaje :

 • reducerea termenului de realizare a investitiei;
 • reducerea costurilor prin realizarea unui managment performant al investitiei;
 • folosirea de tehnologii adecvate, moderne care duc la diminuari de costuri;
 • avantajul independentei – consultantul este o persoana independenta de beneficiar, de antreprenor si de proiectant.El analizeaza solutiile tehnice, avantajele financiare strict in interesul investitiei nefiind influentat de relatii de subordonare, putand astfel sa propuna actiunile si masurile cele mai potrivite;

Aceste servicii se axeaza pe urmatoarele directii principale :

 • Asigurarea asistentei in vederea pregatirii si organizarii licitatiilor de achizitie publice in domeniul lucrarilor de constructii si instalatii. – PRIN EXPERT ACHIZITII PUBLICE
 • Asigurarea asistentei in vederea intocmirii de antemasuratori la proiectele intocmite si incadrarea lor in articole de deviz , elaborarea devizelor cu program SOFTEH
 • Coordonarea contractorilor in vederea finalizarii lucrarilor conform programelor stabilite cu beneficiarul investitiei.
 • Managementul total sau partial al investitiei.- PRIN MANAGER DE PROIECT.
 • Personalul nostru fiind atestat pentru activitatile specifice managementului de proiect (evaluarea si controlul riscurilor, estimarea resurselor, alocarea resurselor, organizarea proiectului, achizitionarea de resurse, stabilirea sarcinilor, conducerea activitatilor de proiect, controlul executarii proiectului etc.), firma poate asigura acest tip de servicii, pentru lucrarile de investitii cat si pentru activitatea de proiectare.
 • Asigurarea urmaririi executiei lucrarilor prin diriginti de specialitate.
 • Verificarea cantitatilor de lucrari executate si a situatiilor de lucrari in vederea efectuarii platilor aferente.
 • Asigurarea legaturii intre proiectare , executanti si beneficiar in scopul rezolvarii operative a problemelor aparute.
 • Asigurarea asistentei in vederea intocmirii cartii tehnice a constructiei.