Dorești mai multe informații ?

CONTACTEAZĂ-NE !
  Servicii-Proiectare

  Devize ofertă execuție lucrări

  scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash (3) (1)

  Întocmire documentație licitații

  Servicii-Lucrari-de-executie

  Întocmire carte tehnică a construcției

  business man financial inspector and secretary making report, calculating or checking balance. Internal Revenue Service inspector checking document. Audit concept

  Consultanță licitații

  avocat-online

  Consultanță juridică

  8946517881582800519 128
  Licitații SEAP
  Autoritatea contractantă este cea care decide ce tip de licitație urmează să organizeze, pe baza valorii estimate a achiziției. Există o serie de praguri care încadrează achizițiile publice. Sistemul pune la dispoziția autorității contract.
  19926314291537856842 128
  Întocmire documentație licitații
  Acest serviciu este destinat societăților comerciale care au că scop licitarea pentru diferite construcții (drumuri și poduri), prestări servicii, etc. În funcție de necesitățile clienților prestăm servicii de întocmire documentație pentru licitații SEAP.
  14289013241598811051 128
  Decont lucrări construcții
  Pentru că plata pentru un serviciu prestat să fie în totalitate respectată și efectuată, este nevoie de întocmirea unui dosar pentru decont, iar acest dosar trebuie realizat de experți în domeniu. Oferim siguranță și confidențialitate!
  10637879451606261172 128
  Întocmire oferte licitații SEAP
  Întocmire oferte licitații SEAP, cu o atenție sporită la detalii și pentru orice domeniu de activitate. Întocmire oferte licitații publice (SEAP) pentru orice domeniu de activitate.
  4769308501582800513 128
  Consultanță licitații
  Acest serviciu este destinat societăților comerciale care au că scop licitarea pentru diferite construcții (drumuri și poduri), prestări servicii, etc. Aceste servicii se asigura prin specialiști pe baza de contract.
  6692190561537856839 128
  Servicii întocmire documentații
  În cadrul serviciilor se oferă: introducerea prețurilor transmise de client; introducerea procentuală a devizului la o valoare totală dorită; stabilirea îndeplinirii criterilor de calificare; răspuns la eventuale solicitări de clarificări de la autoritatea contractantă.
  7725566021582985689 128
  Servicii de consultanță juridică în domeniul achizițiilor publice
  • analiză juridică a documentației de atribuire în raport de legislația incidenta;
  • formulare solicitări de clarificări;
  • verificarea documentelor ce constituie oferta Clientului în raport de cerințele documentației de atribuire.
  • consultanță juridică privind modalitatea de întocmire a ofertei în raport de cerințele documentației de atribuire și legislația incidența.
  • consultanță juridică privind aspecte conexe în legătură cu / rezultând din participarea Clientului la proceduri de achiziție publică ( dreptul muncii, drept fiscal-financiar, drept contractual etc.)
  • asistență juridică/ reprezentare și consultanță privind aspecte rezultând din derularea contractelor de achiziție publică încheiate de către Client.
  • asistență/reprezentare în față CNSC și/sau instanțe de judecată, ( denumit în continuare Litigiu) incluzând dar fără a se limita la: redactare și susținere contestație, cerere de intervenție, plângere, întâmpinare, s.a.m.d.